" Οι πραγματικοί αγωνιστές ξεχωρίζουν από τη χαλύβδινη θέλησή τους να παλεύουν στη σκιά και μέσα στις πιο σκληρές συνθήκες χτίζοντας καθημερινά λιθαράκι-λιθαράκι το αυριανό τους παντοδύναμο Κάστρο, το Κάστρο του Λαού, που μόνο αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε μάχες νικηφόρες. Σιδερένια θέληση και υπεράνθρωπη υπομονή και επιμονή είναι τα υλικά των γνήσιων λαϊκών αγωνιστών." Μίκης Θεοδωράκης

Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ - του Γαβριήλ Πελεκίδη


Δια του παρόντος άρθρου δεν αποσκοπούμε σε πλήρη, σαφή και διεξοδική ανάλυσι του εκλογικού αποτελέσματος η οποία άλλωστε είναι αρμοδιότητα της ΚΕ, αλλά στην αντιστοίχησι των απόψεων, εκτιμήσεων και προβλέψεων του Κινήματος μας προς το εκλογικό αποτέλεσμα και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ορθότητά τους.

Α. ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

§1. Το Κίνημά μας δια των αποκαλύψεων του ιδρυτού του και των κορυφαίων στελεχών του αλλά και τον αγώνα όλων των μελών μας πρώτο εξ όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας ενημέρωσε υπευθύνως και διεξοδικώς τον ελληνικό λαό για την ουσία και τις επιπτώσεις των Μνημονίων και προεκάλεσε τις πρώτες, έστω και σπασμωδικές και ανοργάνωτες, μαζικές αντιδράσεις του. Η βίαιη και απάνθρωπη καταστολή των μεγάλων λαϊκών συγκεντρώσεων του προηγουμένου θέρους δεν σηματοδοτεί νίκη των πολιτικών δυνάμεων του συστήματος. Αποκαλύπτει απλώς ότι οι λαϊκές δυνάμεις δεν είχαν ακόμη κατακτήσει υψηλό βαθμό οργανώσεως και δεν διέθεταν ολοκληρωμένο πρόγραμμα διεκδικήσεων ικανό να αποτελέση πυξίδα ανατροπής του μισητού συστήματος και οικοδομήσεως της Νέας Ελλάδος. Ωστόσο το κίνημα της Πλατείας Συντάγματος, καίτοι για τις ανωτέρω αιτίες ήταν εξ αρχής καταδικασμένο να συντριβή, ακριβώς επειδή είχαν προηγηθή οι
αποκαλύψεις μας, συνετέλεσε ώστε το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας να αναγνωρίση στο πρόσωπο των ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού ιμπεριαλιστών, των εγχωρίων συνεργατών τους και των πολιτικών δυνάμεων οι οποίες εκπροσωπούσαν τις διασυνδέσεις αυτών των συμφερόντων, ως τον κύριο εχθρό τους. Παρά λοιπόν την καταστολή των κινητοποιήσεων της Πλατείας Συντάγματος οι αντιδράσεις της κοινωνίας επεξετάθησαν σε όλη την επικράτεια. Το σύστημα αναγκάστηκε προκειμένου να ανασχέση την λαϊκή οργή, να θυσιάση τον σιτευτό πολιτικό του μόσχο, να επιχειρήση τον εξωραϊσμό της εξουσίας δια του «ακομμάτιστου», τεχνοκράτη πρωθυπουργού και την συγκρότησι μιας ευρείας κυβερνητικής συνεργασίας αστικών κομμάτων. Όμως ούτε η θυσία του πορφυρογεννήτου κληρονομικού πρωθυπουργού, ούτε η τεχνοκρατική μάσκα του νέου, ούτε η ευρεία συνεργασία των αστών πολιτικών κατόρθωσε να κατευνάση την λαϊκή δυσαρέσκεια και τις κινητοποιήσεις. Οι κινητοποιήσεις αυτές δεν ανέδειξαν μόνο την αντίθεση του λαού και των εργαζομένων προς το σύστημα αλλά συγχρόνως κατέδειξε και τον ρόλο των δυνάμεων της συστημικής Αριστεράς. Η Πλατεία Συντάγματος δεν οργανώθηκε ούτε ελεγχόταν από οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό το έγκλημα ήτο ασυγχώρητο και επικίνδυνο για την οργανωτική συντήρησι και αναπαραγωγή των δυνάμεων της συστημικής Αριστεράς. Έπρεπε λοιπόν να αντιδράσουν και μάλιστα αντέδρασαν ακριβώς με τον αναμενόμενο τρόπο ο οποίος προσιδιάζει στον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία κάθε μίας τους.


§2. Το κόμμα το οποίο χρησιμοποιεί τον τίτλο και τα εμβλήματα του ΚΚΕ ελοιδόρησε περιφρόνησε και τήρησε ανοικτή εχθρική στάσι απέναντι στο κίνημα της Πλατείας εξ αρχής. Κατανοούμε τις αντιρρήσεις του ΚΚΕ σχετικώς προς τον χαρακτήρα και τις προοπτικές του κινήματος της Πλατείας Συντάγματος. Επ' ουδενί όμως δικαιολογούμε την στάσι του. Αφετηριακό του λάθος υπήρξε η λανθασμένη εκτίμησις της ταξικής φύσεως και ουσίας των Μνημονίων και η υποτίμησις του επαναστατικού ταξικού χαρακτήρος του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. το αφετηριακό αυτό λάθος συνδιάστηκε με την έμφυτη ροπή του κόμματος αυτού στον σεχταρισμό και τον απομονωτισμό. Δημιουργεί στα μέλη και τα στελέχη του την ψευδαισθήσι της πρωτοπορίας και ένα σύμπλεγμα ανωτερότητος απέναντι σε κάθε άλλη λαϊκή και εργατική δύναμη με συνέπεια να αντιμετωπίζεται εχθρικώς κάθε μη κομματικώς ελεγχομένη ενέργεια ή δύναμις. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες διαμορφώσεως της τακτικής του απέναντι στο κίνημα της Πλατείας Συντάγματος. δεν έμεινε όμως μόνο στην καταγγελία του λαϊκού κινήματος της Πλατείας. Έφτασε στο σημείο να διαχωρίζει τις δυνάμεις του από τις υπόλοιπες λαϊκές δυνάμεις και να επιδεικνύει ροπαλοφόρους παρατεταγμένους όχι απέναντι στα ΜΑΤ αλλά απέναντι στο λαό, απαγορεύοντας έτσι στους οπαδούς του να συνενωθούν με το πλήθος και αποφεύγοντας ...να μολυνθούν από την πηγαία λαϊκή αγανάκτησι. Η συμπεριφορά αυτή του κόμματος εν συνδιασμώ προς την επίθεσι των δυνάμεων καταστολής μετά την αποχώρησι προκάλεσε πικρία και συναισθήματα απογοητεύσεως στις λαϊκές μάζες. Επήλθε τεραστία διάστασις μεταξά του κόμματος αυτού και των λαϊκών δυνάμεων του κινήματος της Πλατείας η οποία και έστειλε εν καιρώ το κόμμα αυτό στα όρια της εισόδου του κοινοβουλευτικού νυμφώνος. Η ηγετική ομάδα του κόμματος αυτού θα πληρώνη για πολλά ακόμη χρόνια τη στάσι της απέναντι στον εξεγερμένο λαό. Η αριστερίστικη στάσι της η οποία εξεδηλώθη δια της επιδείξεως ροπάλων συμπληρώθηκε κατ' ανάγκη με την δεξιά οπορτουνιστική λιποταξία την στιγμή της ωμής βίας κατά του λαού. Δεν επιχαίρουμε για την εκλογική πανωλεθρία του κόμματος αυτού. Αντιθέτως. το έχουμε κατατάξει στης δυνάμεις οι οποίες θα είχαν θέσι και λειτουργία δημιουργική στο μέτωπο το οποίο εμείς προτείνουμε. Άλλα συγχρόνως θα πρέπει η ηγεσία αυτού του κόμματος, αφ' ής στιγμής θέλει να χρησιμοποιή τον τίτλο και τα εμβλήματα του πλέον αγαπημένου κόμματος της υφηλίου, να αντιληφθή ότι δεν μπορεί να αποστασιοποιείται από την συγκρότησι του νέου ΕΑΜ στις παρούσες συνθήκες. Αν το ΚΚΕ έγραψε σελίδες δόξης και αγαπήθηκε τόσο πόλο, τούτο οφείλεται στην πατριωτική και γνησία ταξική στάσι του απέναντι στη ιμπεριαλιστική φασιστική λαίλαπα και στην πρωτοβουλία των στελεχών του τα οποία πρωτοστάτησαν στην ίδρυσι του ΕΑΜ. Η σ. Παπαρήγα λοιπόν και η ηγετική ομάδα οφείλουν να τιμήσουν το κόμμα τους ως ΚΚΕ και όχι ως «κ»ΚΕ.


§3. Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτούργησε με περισσότερη πανουργία. Αντί να στραφή ευθέως κατά του κινήματος της Πλατείας προσπάθησε να την διασπάση και να ελέγξη ένα τμήμα της. Τα συνθήματα, οι ιδεοληψίες και οι απόψεις τις οποίες προσπάθησε να επιβάλη ουδεμία σχέσι είχαν με το αυθόρμητο λαϊκό κίνημα, τα σύγχρονα κοινωνικά αιτήματα, τα επίκαιρα πολιτικά ερωτήματα και της προκλήσεις της συγκυρίας. Γι' αυτό και ουδόλως το επιρρέασαν. Στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέν πολιτικό όφελος απεκόμισε διότι η υποκριτική και ιδιοτελής στάσι του κατέστη γρήγορα εμφανής. Το γεγονός ότι το εκλογικό του ποσοστό κατά τις αναμετρήσεις του Μαϊου και Ιουνίου παρουσιάστηκε εντυπωσιακώς ηυξημένο δεν οφείλεται στην στάσι του κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων της Πλατείας αλλά σε άλλους λόγους. Είναι όμως παγκοίνως γνωστό ότι είναι ποσοστό δανεικό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ικανός να διαχειρισθή. Το κυβερνητικό τραίνο προσπέρασε ανεπιστρεπτί γι' αυτόν. Στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον ταιριάζει η παροιμία: «όταν ο Θεός αποφάσισε να ξεκάνη τον μέρμηγκα του έδωσε φτερά».


§4. Οι διάφορες οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς παρέμειναν ξένο σώμα. Οι παρεμβάσεις τους με «διεθνιστικά» (στην ουσία τους κοσμοπολιτικά) συνθήματα άσχετα προς τα αιτήματα και τα προβλήματα της κοινωνίας δεν μπορούσαν να εμπνεύσουν. Ο οργανωτικός και ιδεολογικός σεχταρισμός τους δεν τους επέτρεψαν ούτε να επιρρεάσουν ούτε να αποκομίσουν οργανωτικά και πολιτικά αποκρυσταλλώματα.


Β. ΜΕΤΑΞΥ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ 6ης ΜΑΪΟΥ

§5. Το λαϊκό κίνημα κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους απέκτησε νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ανεφάνησαν νέες προοπτικές. Στην διαμόρφωση της νέας καταστάσεως συνετέλεσαν αποφασιστικώς οι εξής παράγοντες:
α) το γεγονός ότι το ΚΑΠ είχε ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο του συνέδριο παρά τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, τα λάθη, τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις,
β) αφ' ενός μεν οι αποκαλύψεις του Μίκη και των στελεχών του Κινήματός μας περί της φύσεως και των συνεπειών των Μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων είχαν διαφωτίσει πλήρως τον λαό και αφ' ετέρου, είχαν ήδη γίνει αισθητές οι επιπτώσεις τους στο λαϊκό εισόδημα,
γ) η ανακοίνωσις της συγκροτήσεως της ΕΛΑΔΑ (έστω και με ένα Λ). Διεφάνει δηλαδή η προοπτική να αποκτήση το λαϊκό κίνημα υπεύθυνη πολιτική εκπροσώπησι χωράς την οργανωτικίστικη ποδηγέτησί του,
δ) προς στιγμή απέκτησε σάρκα και οστά η ελπίς συγκροτήσεως του πανεθνικού δημοκρατικού μετώπου η οποία ήτο (και παραμένει) η ικανή και αναγκαία συνθήκη ανατροπής του συστήματος.


§6. Η παρουσία του Μίκη στον Άγνωστο Στρατιώτη εγκαρδίωσε, ενεθάρρυνε και ενθουσίασε τον αγωνιζόμενο λαό. Επιτέλους οι κινητοποιήσεις απέκτησαν μία σοβαρή πολιτική προσωπικότητα στην οποία ο λαός ηδύνατο να προσβλέπη με εμπιστοσύνη. Η προοπτική της συγκροτήσεως μετώπου ικανού να ανατρέψη τον μνημονιακό κατήφορο έδωσε φτερά στην λαϊκή αντίστασι. Η κυβέρνησις των ανδρεικέλων δεν είχε άλλη επιλογή από την δολοφονική επίθεσι.


§7. Παρά τις παλινωδίες του ΣΥΡΙΖΑ, τον απομονωτισμό του ΚΚΕ και τον εγκλεισμό στο νεοπαγές κομματικό όστρακο του κ. Καμένου, το αίτημα συγκροτήσεως πανεθνικού, παλλαϊκού, δημοκρατικού μετώπου είχε πλέον τεθή ως ώριμο και επείγον κοινωνικό αίτημα. Η αντίθεσις του λαού και των εργαζομένων προς τους ιμπεριαλιστές και τους εγχωρίους συνεργάτες τους έχει πλέον τόσο οξυνθή ώστε στη δικαιολογημένη αντιπάθεια του λαού μας προς την πολιτική των ΗΠΑ προσετέθη και η εχθρότητα προς την πολιτική των κυριάρχων χωρών της ΕΕ. οι Έλληνες πλέον θεωρούν την ΕΕ αναγκαίο με, κακό δε Οι φιλικές προς την ΕΕ ψευδαισθήσεις διελύθησαν. Από κάπου βεβαίως θα άρχιζε να ξηλώνεται το πουλόβερ της Ευρώπης των κεφαλαιοκρατών και των γραφειοκρατών των Βρυξελλών ...


§8. Προ της διαμορφωμένης αυτής καταστάσεως, και δεδομένου ότι το Μνημόνιο δια των περικοπών και των αλλαγών συσχετισμών μεταξά των διαπλεκομένων κυκλωμάτων της ανωτάτης στρατιωτικής ηγεσίας και των προμηθευτών στρατιωτικού υλικού και οπλικών συστημάτων είχε εξουδετερώσει την δυνατότητα στρατιωτικού πραξικοπήματος1 , (τουλάχιστον μέχρι να επιτευχθή ένα νέο σημείο ισορροπίας συμφερόντων εντός του στρατεύματος) τα αστικά κόμματα δεν είχαν παρά μόνο μία σίγουρη οδό διαφυγής: την προκήρυξι εκλογών με τους δικούς τους όρους και σε χρόνο ευνοϊκό ώστε να μην έχουν δημιουργηθή συνθήκες διακινδυνεύσεως της αστικής εξουσίας2 .


§9.    Εν όψει του ελιγμού αυτού τον οποίο επεχείρησαν τα αστικά κόμματα η στάσις του Κινήματός μας υπήρξε εξ αρχής αποφασιστική. Το ΚΑΠ κατήγγειλε το εκλογικό μαγείρεμα ευθαρσώς και χωρίς να υπολογίζη το πολιτικό κόστος προσπάθησε να αποκαλύψη στον ελληνικό λαό τις μεθοδεύσεις των κυριάρχων τάξεων και των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήδη από την 12η Νοεμβρίου 2011 σε επιστολή του την οποία είχα την τιμή να μεταφέρω σε μεγάλη συγκέντρωση αντιμνημονιακών κινημάτων της Πλατείας στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Ιεροθέου είχε τονίσει3 : «Επομένως στόχος μας θα πρέπει να είναι να φύγουν οι ξένοι της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μπροστά τους σκύβουν το κεφάλι τα δύο κόμματα εξουσίας, επαιτούν όλο και πιο πολλά δάνεια και τους καλούν να μας κυβερνήσουν αδιαφορώντας για τις επόμενες γενιές που από τώρα τις γονατίζουνε για πολλές δεκαετίες μπροστά στα υπέρμετρα βάρη των τόκων.Όσον αφορά  τα χρέη που μας φόρτωσαν και μας φορτώνουν με απάνθρωπους όρους, εμείς τα αρνούμεθα ρητά και κατηγορηματικά. Αυτοί είναι με λίγα λόγια οι στόχοι ενός Μετώπου για την ΕΛληνική ΛΑϊκή Δημοκρατική Αντίσταση, που σας καλούμε να οργανώσουμε όλοι μαζί.»

Την 22α Μαρτίου 2012 ο Μίκης διαψεύδων αυθημερόν δημοσίευμα του περιοδικού ΕΠΙΚΑΙΡΑ το οποίο ενέπλεκε τον ίδιο και το Κίνημά μας σε προεκλογικά σενάρια δήλωσε: « Κατ' αρχήν πιστεύω ότι σε συνθήκες απώλειας της Εθνικής Αυτοτέλειας, με τις σχέσεις υποταγής στο ΔΝΤ και στην Ευρώπη των Τραπεζών, με την παρουσία του κ. Ράιχενμπαχ και των συνεργατών που εκτελούν ουσιαστικά καθήκοντα Πρωθυπουργού και υπουργών και τέλος με την ρητή υποχρέωση της όποιας κυβέρνησης προκύψει να εφαρμόσει πιστά το απεχθές και επαχθές Μνημόνιο ΙΙ, κάτω απ' αυτές τις συνθήκες οι εκλογές δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά ένα παιχνίδι εντυπώσεων, για να ξεγελάσουν το λαό δημιουργώντας ψεύτικες ελπίδες, να τον αποπροσανατολίσουν και να τον αποσυντονίσουν, ώστε μετά τις εκλογές να επιπέσουν επάνω του με νέα ορμή.»4 Στις 27 Μαρτίου 2012 δε εξηγεί διεξοδικώτερον την άποψι αυτήν: «Το σημερινό Σύστημα έχει μετατρέψει την Βουλή των Ελλήνων σε ένα συρμό που τρέχει επάνω σε ξένες ράγες που έχουν τοποθετήσει το ΔΝΤ και η Ευρώπη των Τραπεζών. Και τώρα με τις εκλογές ο καυγάς γίνεται για να μπει ο τάδε σε κάποιο βαγόνι ή ο δείνα απο το τέταρτο να πάει στο τρίτο, απο το τρίτο στο δεύτερο και ούτω καθ' εξής Και φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει προς τα πού θα πάει το τραίνο. Το οποίο βεβαίως πηγαίνει προς τα εκεί που το οδηγούν οι ξένες ράγες. Επομένως για μένα ο στόχος είναι ένας: να σπάσουμε τις ράγες και να φτιάξουμε καινούριες, δικές μας, που να οδηγούν εκεί που εμείς θέλουμε.
Αυτό θα πει «Εθνική Ανεξαρτησία-Παλλαϊκή Εξουσία και Πατριωτική Αναγέννηση»5. Στις θέσεις αυτές ο Μίκης επανέρχεται την 5η Απριλίου 2012 και εμμένει : «Γι' αυτό πιστεύω ότι η θεωρία «ξετυλίγω το κουβάρι», δηλαδή «πιστεύω ότι οι εκλογές θα μας απαλλάξουν απο τα δεσμά» μέσα στον σημερινό συσχετισμό δυνάμεων με διάσπαρτες τις δυνάμεις της Αριστεράς και τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, είναι θεωρία αποπροσανατολισμού και το μόνο που κάνει είναι να δώσει επί πλέον χρόνο στις δυνάμεις της εξάρτησης που με όλες τις αντιθέσεις τους παραμένουν ενωμένες, ώστε να μπορέσουν να τυλίξουν το λαό μας ακόμα πιο ασφυκτικά με τα αρπακτικά τους πλοκάμια (...)Και φυσικά θεωρώ ότι αποτελεί ουσιαστικά κοροϊδία το να επιδιώξει κανείς με τις εκλογές να μπει σ' ένα βαγόνι σ' αυτό το τραίνο της απάτης που οι ξένοι το ελέγχουν ολοκληρωτικά»6


§10. Περί του ζητήματος των εκλογών αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος και προβληματισμός στο εσωτερικό του Κινήματός μας ο οποίος επιβεβαίωσε την συσπείρωσι των στελεχών του πέριξ του ιδρυτού του και την ιδεολογικοπολιτική μας ενότητα. Η αρθρογραφία των στελεχών μας στην επίσημη ιστοσελίδα είναι χαρακτηριστική.
Ο καθηγητής Κασιμάτης, του οποίου η συμβολή στην αποκάλυψι της μνημονιακής αθλιότητος υπήρξε καθοριστική, σε επιστολή του προς τον Μίκη αναφέρει: «Σε συγχαίρω απο την καρδιά μου για την αντρίκεια στάση που τήρησες απέναντι στις δελεαστικές προτάσεις και στις δόλιες διαδόσεις για συμμετοχή σου στις εκλογικές διαδικασίες. Οι διαψεύσεις σου και η απάντησή σου ήταν μια γνήσια πατριωτική και μια πραγματική αντιστασιακή στάση. Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο Ελληνικός Λαός, οι εκλογές είναι μια λάσπη. Όσοι θέλουν να μπουν σ' αυτή τη λάσπη ή είναι σκουλήκια ή θα μεταβληθούν σε σκουλήκια της λάσπης. Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται μόνο αντίσταση. Χρειάζεται μια πανεθνική αντίσταση του Ελληνικού Λαού.»
Ο Οθων Ιακωβίδης κατά τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου 2012 επισημαίνει: «Η Δημοκρατία έχει καταλυθεί και έχει πνιγεί μέσα σε ένα πλέγμα ψεμμάτων και φόβου, υφασμένο αριστοτεχνικά με την προπαγάνδα της Ολιγαρχίας που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότατη, αφού κρατά ακόμη, τα μυαλά του μισού πληθυσμού κολλημένα στα ίδια κόμματα, αυτά που δολοφόνησαν (φόνος με δόλο) την κοινωνία (...) Ψιθυρίζουν (οι επαγγελματίες της καταστροφής) για εκλογές, τώρα, μετά την εγκληματική υπογραφή της παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας και των όπλων (που περιγράψαμε), με μοναδικό μέλημα να νομιμοποιήσουν (μέσα απο την κολυμβήθρα του Σιλωάμ - τις εκλογές) το έγκλημά τους και να αθωώσουν το τομάρι τους»7 .
Την 21η Μαρτίου το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μανώλης Χατζηδημητρίου καταγγέλει τις εκλογικές ψευδαισθήσεις: «Βλέπω τελευταία και με αφορμή, όπως προλέγουν ότι θα συμβούν τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης, τις εκλογές, να περιμένουν αρκετοί να βγούμε από το αδιέξοδο μέσω αυτού του παραδοσιακά εργαλείου δημοκρατίας που χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από την ΞΈΝΗ ΚΑΙ ΝΤΟΠΙΑ εξαρτημένη εξουσία σαν μέσο νομιμοποίησής της Μου κάνει ακόμα εντύπωση πόσο ασθενή μνήμη έχουμε όταν μιλάμε για λύσεις ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ που εφαρμόστηκαν ή πρόκειται να εφαρμοστούν για να ανατραπεί η όποια κατάσταση μας πονά όλους μας. Τον καθένα με διαφορετικό τρόπο φυσικά. Ξεχνάμε ότι το 74 η χούντα δεν ανατράπηκε με εκλογές αλλά μετά τα γεγονότα της Κύπρου όπου δημοκράτες αξιωματικοί απείλησαν ότι θα στρέφονταν εναντίον όλων αυτών που πρόδωσαν την Κύπρο (βλέπε Γ' σώμα στρατού) και κατά συνέπεια τα εθνικά μας συμφέροντα, οι οργανωμένες δυνάμεις του αντιδικτατορικού αγώνα έστω και πολλές φορές χωριστά που είχαν καταφέρει καίρια πλήγματα στο τότε καθεστώς μεγαλώνοντας τον αριθμό των ανθρώπων που αντιστέκονταν αλλά και θυσιάζονταν για την ελευθερία στρέφοντας την διεθνή κοινή γνώμη ενάντια στην Ελληνική χούντα , φυσικά και το ίδιο το αίσθημα του λαού που δεν άντεχε άλλο πια αυτή την σκλαβιά κ.λπ. Τότε οι Αμερικανοί πιεζόμενοι απο όλα αυτά αναγκάστηκαν να δεχτούν την λύση Καραμανλή ο οποίος διορίστηκε απο 24.7.1974 έως 21.11.1974 (Κυβέρνησις Εθνικής Ενότητας - De Facto) και μετά έγιναν οι εκλογές στις 21.11.1974. Έτσι ξεκίνησε η μεταπολίτευση ΧΩΡΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και στην υποτιθέμενη αυτή ανατροπή, αφού η ξένη εξάρτηση (βλέπε Αμερικάνοι ) δεν είχαμε εκλογές αμέσως αλλά και ούτε ήταν ποτέ δυνατόν να φέρουν λύση οι εκλογές αν παρεμπιπτόντως τις έκανε το καθεστώς ΙΩΑΝΝΙΔΗ (...)Βέβαια το σύστημα εξουσίας προλαβαίνει να φέρει νέα πρόσωπα, υπάκουα στις πολύτιμες γι' αυτό καρέκλες ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ ότι δήθεν ο λαός θα αποφασίσει (όπως είπα παραπάνω την χρειάζεται την βουλή για να δείχνει δημοκρατικό) που με την πρώτη αντίρρηση , γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί, θα τους έχει καθαρίσει σαν κι εκείνον (στον Ινδιάνα Τζόουνς) που έκανε κόλπα με την χαντζάρα και με μια πιστολιά ο Ιντυ τον σκότωσε (...)Τέλος κάνει εκλογές σίγουρο ότι και κάτι να μην πετύχει έχει τόσες εναλλακτικές (βλέπε προβοκάτσιες, θερμά επεισόδια, καλυμμένος ξένος στρατός εντός της χώρας μας κ.λπ.) που είναι αδύνατον να αποτύχει το σχέδιό του»8 .
Το στέλεχος του Κινήματος Αναστασία Βούλγαρη καταγγέλει τις εκλογές ευθέως και σαφώς: «Ας μην έχουμε αυταπάτες. Δεν μπορεί να υπάρξει απαλλαγή απο το σημερινό Εξαρτημένο Σύστημα Εξουσίας μέσα απο τις διαδικασίες που το ίδιο ορίζει.
Η συμμετοχή των αντιμνημονιακών δυνάμεων στις εκλογές, που το υπάρχον σύστημα οργανώνει προκειμένου να βγει ενισχυμένο, είναι πράξη συμβιβασμού και ανακόπτει κάθε δυνατότητα ριζοσπαστικοποίησης του λαού. Θα ήταν ρηξικέλευθη μόνον εάν και εφ' όσον οι δυνάμεις αυτές , είχαν ενωθεί και δημιουργήσει ένα παλλαϊκό μέτωπο αντίστασης9

Στο άρθρο μου «ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ»10 αναφέρω: «Οι εκλογές αυτές λοιπόν είναι πράγματι ιστορικές. Είναι ιστορικές για το σύστημα διότι μέσω αυτών επιχειρεί να νομιμοποιηθή πολιτικώς, να δημιουργήση συνθήκες επιβολής και να ματίση το δίχτυ της εξουσίας του (...) Η άρχουσα τάξις έχει άμεση και επιτακτική ανάγκη ανανεώσεως του πολιτικού προσωπικού της. Είναι λοιπόν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για επίδοξους τυχοδιώκτες και αφελείς οπορτουνιστές να καταλάβουν απορφανισμένα βουλευτικά έδρανα (...) Οι κυρίαρχες τάξεις δεν θα αποτολμούσαν να εμπλακούν σε μια εκλογική περιπέτεια αν εκτιμούσαν ότι διακινδύνευαν την εξουσία τους. Θα ήταν αφέλειά τους να παίξουν κορώνα γράμματα την ταξική κυριαρχία τους αν δεν είχαν εξασφαλίσει ότι κορώνα είναι τα μέχρι τώρα κυβερνητικά κόμματα και γράμματα οι εφεδρείες τους (...) απο την άλλη έχει ανάγκη να ανανεώση το πολιτικό της προσωπικό και να αναδιοργανώση το κράτος της εν όψει της νέας καθολικής ρυθμίσεως των διεθνών της σχέσεων. Τις εκλογές αυτές διεξάγει εκ του ασφαλούς. Ο νεκροθάφτης της δεν έχει ακόμα οργανωθή (...)Οι εκλογές αυτές κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν πρόκειται να λύσουν. Είναι εκλογές που επιβάλλονται απο το σύστημα και προς το συμφέρον του. Οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψη θα είναι υποχρεωμένη να συνεχίση την πολιτική τής προηγουμένης (...) Οι εκλογές λοιπόν πρόκειται μόνο να διατηρήσουν στην εξουσία την συγκυβέρνηση, να ωραιοποιήσουν την κοινοβουλευτική δικτατορία και να ανανεώσουν το πολιτικό προσωπικό τής αρχούσης τάξεως. Στην πραγματικότητα οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν υπό καθεστώς βίας και νοθείας, εκβιασμών και τρομοκρατίας του λαού και εις ουδεμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποτυπώσουν την λαϊκή βούληση. Η μόνες ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές θα είναι οι εκλογές τις οποίες εμείς, το λαϊκό κίνημα θα επιβάλλουμε εν καιρώ».

Γ. ΒΙΑ ΚΑΙ ΝΟΘΕΙΑ

§11. Ο εκλογές τόσον της 6ης Μαϊου όσον και της 17ης Ιουνίου διεξήχθησαν υπό το κράτος βίας, εκφοβισμού, εκβιασμών, πιέσεων, ψευδών και μαύρης προπαγάνδας κατά του λαού και των εργαζομένων. Στο ανωτέρω άρθρο μου καταγγέλλω: «Οι εκλογές αυτές διεξάγονται κάτω απο συνθήκες εκφοβισμού και τρομοκρατίας του λαού και εκμαυλισμού συνειδήσεων. Τρομοκρατίας ανοικτής απο τα κόμματα τής εξουσίας και συστηματικού εκφοβισμού απο τα ελεγχόμενα ΜΜΕ»
Ο καθηγητής Κασιμάτης αρθρογραφών στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΠ αποκαλύπτει: Η προσπάθεια εκμετάλλευσης στοχεύει στο να αφαιρέσει ψηφοφόρους απο το «Αντιμνημονιακό Μέτωπο» και να τους οδηγήσει στα δύο μεγάλα κόμματα (...)Τα μέσα που χρησιμοποιούν αποτελούν συνδυασμό δύο κατηγοριών: Ψεύδη εξωραϊσμού των ιδίων και της πολιτικής τους και μέσα εκφοβισμού. (...)
Τα παραπάνω ψεύδη το σύστημα του Μνημονιακού Μετώπου συνδυάζει και με μέσα εκφοβισμού (με μέσα της παγκόσμια εφαρμοζόμενης μεθόδου του «δέους»). Τα μέσα αυτά, μάλιστα, τα χρησιμοποιούν οι εφημερίδες και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα μεγάλων επιχειρηματικών συγκροτημάτων, εξωραϊσμένα με «σοβαρές» αναλύσεις ανησυχητικών γεγονότων ή με γνώμες, συμβουλές και προτάσεις δημοσιογραφούντων προσωπικοτήτων κύρους (επιστημόνων, καλλιτεχνών, συγγραφέων), οι οποίοι, προφανώς, βρίσκονται σε κατάσταση πολιτικής ανωριμότητας ή εξάρτησης. (...)Εδώ βλέπει κανείς την εκμετάλλευση της επιθυμίας των περισσότερων Ελλήνων να μείνουν στην Ευρωζώνη και τον εκφοβισμό επιστροφής στη δραχμή, την εκμετάλλευση του φόβου χρεοκοπίας, αδυναμίας πληρωμής μισθών, απώλειας χρημάτων κ.λπ. Εκφοβίζουν και εκβιάζουν, επίσης, με: ακυβερνησία, με άνοδο του φασισμού, με δικτατορία, ακόμη και το βρικόλακα του κομμουνιστικού κινδύνου άρχισαν να επικαλούνται, ανακαλώντας έτσι στη μνήμη μας παλαιά τραύματα και φαντάσματα11 .


§12. Τα αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαϊου ανησύχησαν τις πολιτικές δυνάμεις της αρχούσης τάξεως για δύο κυρίως λόγους:
α) διότι ο λαός κατεδίκασε απεριφράστως και καταφανώς τα κόμματα και την πολιτική των μνημονίων, και
β) διότι η διαφαινομένη προοπτική προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ ΚΑΠ και ΣΥΡΙΖΑ αφ' ενός θα του έδινε μετά μεγίστου βαθμού βεβαιοτητος την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και αφ' ετέρου η δέσμευσις του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινό πρόγραμμα με το Κίνημά μας θα τον αποσπούσε από το στρατόπεδο των πολιτικών δυνάμεων της εξαρτήσεως με απρόβλεπτα αποτελέσματα.
Επρεπε λοιπόν να αντιδράση. «Οι κυρίαρχες τάξεις δεν θα αποτολμούσαν να εμπλακούν σε μια εκλογική περιπέτεια αν εκτιμούσαν ότι διακινδύνευαν την εξουσία τους. Θα ήταν αφέλειά τους να παίξουν κορώνα γράμματα την ταξική κυριαρχία τους αν δεν είχαν εξασφαλίσει ότι κορώνα είναι τα μέχρι τώρα κυβερνητικά κόμματα και γράμματα οι εφεδρείες τους. (...) Όμως θα ήταν εγκληματικό λάθος να υποτιμήσουμε τον εχθρό. Οι διεθνείς συμμαχίες των κεφαλαιοκρατών είναι ακόμη ισχυρές. Τα κόμματα του συστήματος ακόμα δεν έχουν ξεδοντιασθή. Το μαύρο μέτωπο διατηρεί εφεδρείες.(...) Στην πραγματικότητα οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν υπό καθεστώς βίας και νοθείας, εκβιασμών και τρομοκρατίας του λαού και εις ουδεμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποτυπώσουν την λαϊκή βούληση». Τα ελεγχόμενα χαλκεία των ΜΜΕ πολλαπλασίασαν την εκστρατεία ψευδών, παραπληροφορήσεως και εκφοβισμού του πληθυσμού με αυστηρή τήρησι των γκαιμπελικών μεθόδων. Κύμβαλα αλαλάζοντα, επαγγελματίες ψευδολόγοι, αερολογούντες οικονομικοί αναλυτές, έμμισθοι κινδυνολόγοι, αργυρώνητοι κονδυλοφόροι, σοβαροφανείς δημοσιογράφοι και κάθε λογής προπαγανδιστές του συστήματος επεδόθησαν σε όργια ψεύδους, παραπληροφορήσεως, εκβιασμού, ψυχολογικής βίας και κατατρομοκρατήσεως στοχεύοντες στο σύνολο του πληθυσμού γενικώς αλλά και ειδικώς σε στρώματα και τάξεις ευεπίφορα σε πιέσεις.
Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μανώλης Χατζηδημητρίου αποκαλύπτει και καταγγέλλει: «Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε έκταση προσπάθεια εξαπάτησης του Ελληνικού Λαού, των τελευταίων ετών. Το θηρίο των τραπεζιτών βαριά λαβωμένο απο την αποφασιστική ψήφο των Ελλήνων στις πρόσφατες εθνικές εκλογές, προσπαθεί να τρομάξει τους πολίτες με μουγκανητά και κινήσεις των ποδιών και της ...ουράς του.Μας έχουν κατακλύσει με αισχρά ψέματα»13.

Το μέλος του Πολιτικού μας Συμβουλίου Ανδρέας Τσιφτσιαν διαπιστώνει: «σκεφτόμενος τις επερχόμενες εκλογές και παρακολουθώντας τις προεκλογικές εξελίξεις που χαρακτηρίζονται απο αυτήν την πρωτοφανή προσπάθεια χειραγώγησης της ψήφου του Έλληνα πολίτη μέσα απο μία τρομοκρατία ψεύτικων διλλημάτων(...)Το πολιτικό σύστημα εξουσίας της Ελλάδας και της Ευρώπης έχει ξαμολήσει λυτούς και δεμένους, έχει επιστρατεύσει κάθε παλιομοδίτικο τέχνασμα απο τα πιο σκονισμένα εγχειρίδια προπαγάνδας, έχει εξαντλήσει όλες τις επιτηδευμένες ψευδολογίες και μεθόδους του ψυχολογικού πολέμου, για να αποτρέψει την μικρή ρωγμή στο φράγμα που μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση του, δηλαδή την αμφισβήτηση ενός ολόκληρου οικονομικού κατεστημένου και πολιτικής κοσμοθεωρίας.(...)Ποτέ το δίλλημα δεν ήταν τόσο εκβιαστικό μα και αφελές: Θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στο να μας θανατώσουν ή να αυτοκτονήσουμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική πέραν του μνημονίου απο την «εθνική καταστροφή». Είναι αυτονόητα εκβιαστικό, γιατί με το πιστόλι στον κρόταφο καλείται να αποφασίσει ένας λαός για την μοίρα του που όμως αυτή την φορά είναι και μοίρα των άλλων. Αλλά και αφελές, γιατί κατ' ουσίαν δείχνει ποιος πραγματικά έχει το πρόβλημα: Το πρόβλημα δεν το έχει αυτός, που τα έχει χάσει ήδη όλα, αλλά αυτός που κινδυνεύει να τα χάσει! Το πρόβλημα δεν το έχει αυτός που δέχεται τον εκβιασμό, αλλά αυτός που αναγκάζεται να τον κάνει!» και καλεί τους Έλληνες πολίτες: Μην φοβηθείτε, μην λακίσετε, μην σας σκιάζει φοβέρα καμιά. Το δίλλημα δεν είναι μνημόνιο ή όχι, αλλά αν θέλουμε μια Ευρώπη καλύτερη ή όχι. Το δίλλημα δεν είναι ευρώ ή δραχμή, αλλά αν θέλουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση των αξιών και της αλληλεγγύης. Το δίλλημα δεν είναι νοικοκύρεμα ή καταστροφή, αλλά αν θέλουμε μία Ευρώπη των λαών και όχι των αγορών. Το δίλλημα είναι, ποιους όρους θέτουμε εμείς, όχι ποιους όρους μας βάζουν οι άλλοι. Γιατί στο τέλος, αυτή η απόφαση δεν είναι μόνο εθνικής, αλλά και ευρωπαϊκής σημασίας. Κανείς δεν θα ασχολιόταν μαζί μας στην αντίθετη περίπτωση. Ποτέ ένας τόσο μικρός λαός, δεν κλήθηκε να αποφασίσει για όλους τους άλλους! Όλοι στην Ευρώπη έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους πάνω μας. Έξω απο αυτά τα σύνορα, οι λίγοι τρέμουν, μα οι πιο πολλοί ελπίζουν!»14 .
Ο καθηγητής Κασιμάτης επανέρχεται και αποκαλύπτει: «Πρόκειται για μια πραγματική εκστρατεία ψεύδους. Η εκστρατεία αυτή του ψεύδους έχει δύο πλευρές: Η μια εκφοβίζει, εκβιάζει και εξαπατά. Η άλλη στον εκφοβισμό και στην εξαπάτηση προσθέτει και τις ύβρεις κατά των «αντιμνημονιακών» κομμάτων. Ακόμη και τον «κομμουνιστικό κίνδυνο» αναβίωσαν για να εκφοβίσουν..».15 .


§13. Κατά την μεταξά των δύο εκλογικών αναμετρήσεων περίοδο ησκήθη επί του πληθυσμού βία πρωτοφανής καθ' όλην την μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου. και όχι μόνο. Η νόθευσις της λαϊκής βουλήσεως συνετελέσθη δια πολλών και και διαφόρων τρόπων. Αθρόες πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, διεξαγωγή εκλογών βάσει παλαιοτέρας απογραφής, οικονομική αδυναμία μετακινήσεως ψηφοφόρων επαρχίας, καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα κλπ. Αποτέλεσμα της ασκηθείσης βίας και νοθείας ήτο να συνεχίσει να κυβερνά την χώρα η κυβέρνησις των μνημονίων και να επαληθευθή η προειδοποίησις του Μίκη: «Και φυσικά θεωρώ ότι αποτελεί ουσιαστικά κοροϊδία το να επιδιώξει κανείς με τις εκλογές να μπει σ' ένα βαγόνι σ' αυτό το τραίνο της απάτης που οι ξένοι το ελέγχουν ολοκληρωτικά (...) Όμως τα κουκιά είναι μετρημένα. Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Ν.Δ., αν τελικά πετύχουν να φτάσουν μαζί τις 151 έδρες και με πρωθυπουργό τον κ. Παπαδήμο, ανανεωμένα απο την νωπή εντολή του λαού, θα συνεχίσουν την εφαρμογή του Μνημονίου με νέα ορμή.»16

Δ. ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

§14. Οι κυριώτερες εκτιμήσεις και προβλέψεις του Κινήματός μας λοιπόν συνοψίζονται ως εξής:
α) οι εκλογές δεν επρόκειτο να επιλύσουν κανένα πρόβλημα του λαού και των εργαζομένων,
β) οι εκλογές θα διεξήγοντο υπό καθεστώς παραπληροφορήσεως και κατατρομοκρατήσεως του λαού και των εργαζομένων το δε αποτέλεσμά τους θα ήτο προϊόν βίας και νοθείας
γ) Οι εκλογές δεν επρόκειτο να επιλύσουν τα προβλήματα της δημοκρατίας και της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας,
δ) Οι εκλογές δεν θα ανέτρεπαν την εξουσία των μνημονιακών δυνάμεων,
ε) Μετά τις εκλογές με νωπή «λαϊκή» εντολή οι ξένοι και εγχώριοι δυνάστες θα ενέπιπταν με πολλαπλασία ορμή κατά του λαού,
στ) Η συμμετοχή στις εκλογές, υπό αυτές τις συνθήκες θα απέβαινε αλυσιτελής και ματαία,
ζ) οι δημοκρατικές δυνάμεις την επαύριον των εκλογών θα ευρίσκοντο σε κατάστασι απογοητεύσεως, αποδιοργανώσεως και αμηχανίας,17


§15. Η επιβεβαίωσις των ανωτέρω εκτιμήσεων και προβλέψεων του Κινήματός μας οι οποίες εκ των επιγενομένων εξελίξεων έχει γίνει πλέον πασιφανής δικαιώνει και την απόφασί μας να μην συμμετάσχουμε στην εκλογική διαδικασία η οποία διεξήχθη σε χρόνο και υπό όρους τους οποίους το σύστημα επέβαλε.


§16. Ενώπιων του εκλογικού αγώνος, λοιπόν, τα μέλη και τα στελέχη μας προσήλθον πλήρως εξοπλισμένα δι' ορθών εκτιμήσεων και επιστημονικής αναλύσεως της πολιτικής πραγματικότητος, χωράς να χάσουν από τα μάτια τους τις προγραμματικές αρχές του ΚΑΠ οι οποίες συνοψίζονται εις το τρίπτυχο «Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Πατριωτική Αναγέννησις». οι προβλέψεις μας επαληθεύθησαν ακόμη και σε λεπτομέρειες όπως πχ η κοινοβουλευτική πανωλεθρία του ΛΑΟΣ, ο περιφερειακός και εφεδρικός ρόλος της ΔΗΜΑΡ και του κόμματος της κας Μπακογιάννη κά18 . οι όποιες απώλειες στελεχικού δυναμικού προεκλήθησαν λόγω της αποφάσεως να μην κατέλθουμε στον εκλογικό στίβο θα αναπληρωθούν από νέους αγωνιστές οι οποίοι θα προσέλθουν και από τον σεβασμό του λαού για την θαρραλέα και συνεπή στάσι μας.


§17. Εκτενή και συχνή αναφορά εις το άρθρο μου ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ δεν έκανα εξικνούμενος εξ οιητικής διαθέσεως αλλά παρακινούμενος από την τιμητική για μένα και τις απόψεις μου πρότασι του ιδρυτού μας στο Πολιτικό Συμβούλιο να δημοσιευθή το άρθρο αυτό μαζί με άρθρα των Κασιμάτη και Νεάρχου εις σώμα και να αποτελέση το σώμα αυτό την βάσι του ιδεολογικοπολιτικού οπλοστασίου μας. Η παράλειψις στο παρόν αναφοράς εις την στάσι του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικώς και μετεκλογικώς είναι σκόπιμη και οφείλεται την πρόθεσί μου να κάνω αυτήν την αναφορά αυτή σε ιδιαίτερο άρθρο μου και σε χρόνο κατάλληλο.


§18. Εν κατακλείδι θα ήθελα να προσυπογράψω την άποψι του στελέχους του Κινήματός μας Μαρίας Γραικούση: «Άξιος είναι εκείνος, που πάση θυσία και με όποιο κόστος, θα βάλει πάνω απ' όλα την πατρίδα του.» 19
Hasta la victoria siempre.

Μαραθών Αττικής Ιούλιος 2012.
Γαβριήλ Α. Πελεκίδης
Μέλος της ΚΕ του ΚΑΠ_______________________________________________________________

1«Βαθμιαίως παραλύουν ακόμα και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί τους κράτους των κεφαλαιοκρατών. Είναι αμφίβολο ακόμα και αν είναι σε θέση η αστική τάξη να επιβάλη στρατιωτικό νόμο. Η κυβερνητική εξουσία στηρίζεται μόνο σε μερικές χιλιάδες ΜΑΤ και αυτά αμφισβητήσιμης  εθνικής προελεύσεως.» Γαβριηλ Πελεκίδη ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, επίσημη ιστοσελίς ΚΑΠ.
Επίσης Γαβριηλ Πελεκίδη ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ (μέρος β') Απάντησις στον συναγωνιστή Σάκη Κουβάτσο, επίσημη ιστοσελίς ΚΑΠ « Η κριτική του στο δεύτερο κεφάλαιο ξεκινάει με μία εννοιολογική σύγχυση: Συγχέει την έννοια του κράτους με την έννοια του συστήματος. Γράφω: «Βαθμιαίως παραλύουν ακόμα και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί τους κράτους των κεφαλαιοκρατών» Απαντάει:  «Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του συστήματος δεν παραλύουν». οι κατασταλτικοί μηχανισμοί είναι μηχανισμοί του κράτους όχι του συστήματος... Ακόμα όμως και αν παραβλέψουμε το εννοιολογικό του σφάλμα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε  τα πραγματικά περιστατικά.
1. Ο Παπανδρέου λίγο πριν εγκαταλείψει τον πρωθυπουργικό θώκο αντικατέστησε την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων διότι του είχαν αρνηθεί να χρησιμοποιηθούν επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες κατά την καταστολή των συγκεντρώσεων του Συντάγματος τον Ιούνιο. Ο στρατός, συναγωνιστη, είναι ο κυριώτερος εκ των κατασταλτικών μηχανισμών.
2. Οι οργισμένοι πολίτες κυνηγούσαν και προπηλάκιζαν έντρομους Υπουργούς, βουλευτές (μέχρι και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας) σε παρελάσεις, οδούς. συγκεντρώσεις και ταβέρνες και η αστυνομία στάθηκε αδύναμη να τους προστατεύσει.
3.  Κατά την επίθεση των ΜΑΤ στο Σύνταγμα τον Φεβρουάριο εναντίον του σ. Μίκη και του Γλέζου δίπλα μας ήταν και συνδικαλιστές της Αστυνομίας.
Δεν αποτελούν τα γεγονότα αυτά δείγματα παραλύσεως των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους;
Βεβαίως η παράλυσις αυτών των μηχανισμών έχει αίτια τα οποία δεν μπορούσα να παραθέσω στο άρθρο μου γιατί άλλο ήταν το προς εξέτασιν θέμα. Κυριώτερα αίτια αποτελούσαν:
α. Η ηθική δύναμις και η ψυχολογική επιβολή του λαϊκού κινήματος,
β. Η ψυχολογική και κοινωνική πίεσις απο τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο των ανδρών των σωμάτων ασφαλείας
γ.  Οι μισθολογικές απώλειες των ανδρών και αξιωματικών του στρατού και της αστυνομίας. οι μειώσεις των συντάξεων των αποστράτων.
δ. Οι περικοπές των στρατιωτικών δαπανών και οι διαφορετικοί προσανατολισμοί προμηθειών που επέβαλαν τα Μνημόνια με αποτέλεσμα να ανατρέπονται συμμαχίες και να δημιουργούνται συσχετισμοί άλλοι στους κόλπους των ηγεσιών του στρατού και της αστυνομίας.
Η παράλυσις αυτή φυσικά δεν είναι μόνιμος. Η αναδιάρθρωσις του κράτους κατά τις επιταγές που απορρέουν απο τα Μνημόνια θα επιβάλλει άλλα σημεία ισορροπίας στο εσωτερικό των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους και θα τους ανασυγκροτήση.»


2«Οι εκλογές αυτές λοιπόν είναι πράγματι ιστορικές. Είναι ιστορικές για το σύστημα διότι μέσω αυτών επιχειρεί να νομιμοποιηθή πολιτικώς, να δημιουργήση συνθήκες επιβολής και να ματίση το δίχτυ της εξουσίας του.»  Γαβριηλ Πελεκίδη ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ επίσημη ιστοσελας ΚΑΠ


http://www.youtube.com/watch?v=jETncqJyElY&feature=relmfu

4Μίκη Θεοδωράκη ΔΙΑΨΕΥΣΗ 22/3/2012 επίσημη ιστοσελίς ΚΑΠ


5Μίκη Θεοδωράκη ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  (δ) επίσημη ιστοσελίς ΚΑΠ

6εκλογικα στ επίσημη ιστοσελίς ΚΑΠ

7Οθωνος Ιακωβίδη ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ, επίσημη ιστοσελίς  ΚΑΠ 13/3/2012


8Μανώλη Χατζηδημητρίου ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ε) επίσημη ιστοσελίς  ΚΑΠ 21/3/2012


9Αναστασίας Βούλγαρη Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ επίσημη ιστοσελίς ΚΑΠ 1/4/2012.

10Γαβριηλ Πελεκίδη ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ επίσημη ιστοσελίς ΚΑΠ

11Γιώργου Κασιμάτη  ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΛΗΜMΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΕΚΛΟΓΕΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟY ΜΕΤΩΠΟΥ , επίσημη ιστοσελίς ΚΑΠ 5/5/2012

12Γαβριηλ Πελεκίδη ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, επίσημη ιστοσελίς ΚΑΠ.

13Μανώλη Χατζηδημητρίου ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΖΕΙ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥ-ΟΛΑΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ επίσημη ιστοσελις ΚΑΠ  15/5/2012

14Ανδρέα Τσιφτσιαν ΒΡΥΧΩΜΕΝΟΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ επίσημη ιστοσελις ΚΑΠ 24/5/2012


15Γιώργου Κασιμάτη ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΗΘΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ εφημερις ΠΑΡΟΝ 10/6/2012


16Μίκη Θεοδωράκη ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (στ) 5/4/2012 επίσημη ιστοσελις ΚΑΠ

17Μίκη Θεοδράκη, ΕΚΛΟΓΙΚΑ «Ειδικά για τις εκλογές δημοσιοποίησα στην ιστοσελίδα του Κ.Α.Π. σειρές άρθρων για να προειδοποιήσω και να προφυλάξω την Σπίθα απο την μεγάλη απογοήτευση που θα δοκιμάσουν όσοι πιστεύουν ότι το Σύστημα μπορεί να αλλάξει μέσα απο το Σύστημα (μια βασική μας αρχή), όταν διαπιστώσουν ότι όχι μόνο τίποτα δεν θα έχει αλλάξει μετά τις εκλογές αλλά επί πλέον ότι οι μνημονιακές δυνάμεις με επί κεφαλής την Τρόικα αντλώντας νέα δύναμη απο τα αποτελέσματα των εκλογών που γίνονται γι' αυτό και μόνο το λόγο, δηλαδή να νομιμοποιήσουν με τη φρέσκια ψήφο του Λαού τα Μνημόνια, θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη ορμή το καταστρεπτικό αντεθνικό και αντιλαϊκό τους έργο»18.4.2012, «Και θα είναι πολλαπλάσια η οργή του Λαού μας, γιατί η ισορροπία δυνάμεων μέσα στη Βουλή θα είναι η ίδια όπως σήμερα, δηλαδή με μια νέα κυριαρχία των μνημονιακών δυνάμεων. Που έχοντας νωπή μια δήθεν νέα λαϊκή εντολή, θα επιπέσουν πάνω στους εργαζόμενους με ακόμα μεγαλύτερη καταστροφική μανία.»21.3.2012. «Όμως τα κουκιά είναι μετρημένα. Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Ν.Δ., αν τελικά πετύχουν να φτάσουν μαζί τις 151 έδρες και με πρωθυπουργό τον κ. Παπαδήμο, ανανεωμένα απο την νωπή εντολή του λαού, θα συνεχίσουν την εφαρμογή του Μνημονίου με νέα ορμή»5.4.2012  επίσημη ιστοσελις ΚΑΠ.
Επίσης Γαβριηλ Πελεκίδη «ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ» «Συμμετέχουμε διότι προετοιμαζόμεθα μετεκλογικώς να στηρίξουμε ηθικώς τις κατερχόμενες στις εκλογές δυνάμεις των δημοκρατών που την 7η Μαϊου θα είναι απογοητευμένες, αποκαρδιωμένες και αποδιοργανωμένες.(...)Οι εκλογές αυτές διεξάγονται κάτω απο συνθήκες εκφοβισμού και τρομοκρατίας του λαού και εκμαυλισμού συνειδήσεων. Τρομοκρατίας ανοικτής απο τα κόμματα τής εξουσίας και συστηματικού εκφοβισμού απο τα ελεγχόμενα ΜΜΕ(...)Οι εκλογές αυτές κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν πρόκειται να λύσουν. Είναι εκλογές που επιβάλλονται απο το σύστημα και προς το συμφέρον του. Οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψη θα είναι υποχρεωμένη να συνεχίση την πολιτική τής προηγουμένης(...)Οι εκλογές λοιπόν πρόκειται μόνο να διατηρήσουν στην εξουσία την συγκυβέρνηση, να ωραιοποιήσουν την κοινοβουλευτική δικτατορία και να ανανεώσουν το πολιτικό προσωπικό τής αρχούσης τάξεως. Στην πραγματικότητα οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν υπό καθεστώς βίας και νοθείας, εκβιασμών και τρομοκρατίας του λαού και εις ουδεμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποτυπώσουν την λαϊκή βούληση. Η μόνες ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές θα είναι οι εκλογές  τις οποίες εμείς, το λαϊκό κίνημα θα επιβάλλουμε εν καιρω.»


18Γαβριηλ Πελεκίδη ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΜ ΣΠΙΘΙΣΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ επίσημη ιστοσελις ΚΑΠ


19Μαρίας Γρεκούση ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΧΩΡΙΑ 22/5/2012 επίσημη ιστοσελις ΚΑΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για αυτούς που πρώτη φορά ασχολούντε με το ίντερνετ και δεν ξέρουν ακόμα πως να γράψουν ένα σχόλιο ή πως θα αναρτήσουν το άρθρο τους να τους ενημερώσουμε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο αυτό.

ΓΙΑ να σχολιάσω:
Γράφω το κειμενό μου ( φροντίζω να μην είμαι εκτός θέματος. Δηλαδή π.χ. δεν γράφω κάτω από ένα άρθρο με θέμα το σκοπιανό για το τι θα γίνει αν γίνουν εκλογές και ποιά η θέση της Κίνησης. Αν θέλω να ρωτήσω για αυτό, πάω στις ετικέτες ,βλέπω αν υπάρχει τέτοιο θέμα και αν ναι τότε σχολιάζω εκεί.Αν πάλι δεν υπάρχει, τότε στέλνω την ερώτησή μου στο zimosispithas@gmail αρθογραφώντας αν θέλω και το δικό μου σκεπτικό ώστε να προβληματίσω για να ανοίξει έτσι ένας διάλογος.
Αν υπάρχει θέμα και θέλω να σχολιάσω, τότε γράφω το σχόλιό μου στο κουτάκι που είναι γιά αυτό τον σκοπό και επιλέγω εκεί που λέει:

Υποβολή σχολίου ως: επιλογή προφίλ ( το ανοίγω )
1) αν έχω GMAIL ( λογαριασμός google ) και μετά θα με πάει να δώσω τα στοιχεία μου και αφού τα δώσω θα μου επιτρέψει να υποβάλω το σχόλιό μου.

2)LiveJournal (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

3) WordPress (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

4) TypePad (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

5) AIM (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

6) open ID (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

7) Όνομα/διεύθυνση URL ( ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ) βάλε απλώς ένα όνομα και τίποτα άλλο.Πάτα συνέχεια και Πάτα δημοσίευση σχολίου.Μετα θα σου ανοίξει ένα παράθυρο και θα ζητήσει να πληκτρολογήσεις μια λέξη, στα αγγλικά ( επαλήθευση λεκτικού κειμένου ) Πληκτολογισέ την και Πάτα συνέχεια και το σχόλιό σου έχει δημοσιευτεί.

8) Ανώνυμος/η ( ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ ) Αν το επιλέξεις δεν θα μπορείς να βάλεις το όνομά σου.
Πάτα δημοσίευση σχολίου.Μετα θα σου ανοίξει ένα παράθυρο και θα ζητήσει να πληκτρολογήσεις μια λέξη, στα αγγλικά ( επαλήθευση λεκτικού κειμένου ) Πληκτολογισέ την και Πάτα συνέχεια και το σχόλιό σου έχει δημοσιευτεί ΑΝΩΝΥΜΑ

ΑΥΤΑ
και αν χρειαστήτε βοήθεια μην διστάσετε να μας ρωτήσετε στο spithakentroathinas@yahoo.gr.com