" Οι πραγματικοί αγωνιστές ξεχωρίζουν από τη χαλύβδινη θέλησή τους να παλεύουν στη σκιά και μέσα στις πιο σκληρές συνθήκες χτίζοντας καθημερινά λιθαράκι-λιθαράκι το αυριανό τους παντοδύναμο Κάστρο, το Κάστρο του Λαού, που μόνο αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε μάχες νικηφόρες. Σιδερένια θέληση και υπεράνθρωπη υπομονή και επιμονή είναι τα υλικά των γνήσιων λαϊκών αγωνιστών." Μίκης Θεοδωράκης

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Συνοπτικά Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της Ενιαίας Σπίθας Αττικής 25/02/2013


Συνοπτικά Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
της Ενιαίας Σπίθας Αττικής 25/02/2013


Την Δευτέρα 25/02/2013 συγκλήθηκε η 2η Γενική Συνέλευση της Ενιαίας
Σπίθας Αττικής

Παρόντες ήταν και 8 (οκτώ) φίλοι της Σπίθας.

Εκλέχτηκε προεδρείο από το σώμα που απαρτίζονταν από τους Νούση
Βασίλη, Σαλπιγκτίδου Μελίνα και Τσιφτσιάν Ανδρέα.

Έγινε ανάγνωση της Ημερήσιας Διάταξης και θεματολογίας.

Κατ αρχήν έγινε πρόταση προς το σώμα αν δέχεται να βιντεοσκοπείται κάθε
φορά η Γ.Σ. Αποφασίστηκε με ψηφοφορία να κλείνει η κάμερα, όταν κάποιος
δεν θέλει να βιντεοσκοπείται.

Έγινε ανάγνωση της Ημερήσιας Διάταξης με τα κάτωθι αριθμημένα θέματα:.

1. Αναγνώστηκε το μήνυμα του Γ.Γ. Μιχάλη Πατσίκα που στάλθηκε με e-
mail την ίδια μέρα προς την Γενική Συνέλευση.

Έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις που αφορούσαν στο μήνυμα του Γ.Γ. του
ΚΑΠ Σπίθα Μιχάλη Πατσίκα.

2. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Συνέλευσης.

Έγινε ένσταση από τον Σπιθιστή Θ. Κατραούρα, μέλος της πρώην Σπίθας
Κέντρου Αθήνας 12 Φλεβάρη, πώς στην 1η συνέλευση της Ενιαίας Σπίθας
Αττικής, παρευρισκόταν ως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης Σπίθας. Μετά
από συζήτηση που ακολούθησε αναφορικά με την παρουσία στην τότε Γ.Σ.
δύο ακόμη μελών αυτής της Σπίθας, έγινε σαφές έπειτα από διευκρινήσεις
ότι τελικώς στην Γ.Σ., η Σπίθα Κέντρου Αθήνας 12 Φλεβάρη εκπροσωπήθηκε
μόνο διά του εκπροσώπου της και αποφασίστηκε να διορθωθούν τα πρακτικά
σε αυτό το σημείο.

3. Εισήγηση για τους στόχους της Ενιαίας Σπίθας Αττικής.

Συζητήθηκαν οι Στόχοι της Ενιαίας Σπίθας Αττικής, καθώς και η Λειτουργία
της 7μελους Επιτροπής Πόλης.(βλ. σχετική ανάρτηση στην επίσημη
ιστοσελίδα). Έγιναν ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις επί της εισήγησης, και
συμπερασματικά το σώμα κατέληξε πως :

α) Υπάρχει ταύτιση απόψεων με τις θέσεις του Μίκη Θεοδωράκη.

β) Η Ενιαία Σπίθα Αττικής θα θέτει προτάσεις που θα περνούν από τη Γ.Σ.
και θα αποφασίζει το Σώμα.

γ) Προτάθηκε από την Επιτροπή Πόλης η ονομασία του "Γραμματέα Σπίθας
Αττικής" και "Αναπληρωτή Γραμματέα Σπίθας Αττικής ". Επίσης τέθηκε σε
ψηφοφορία η πρόταση για την ονομασία «Συντονιστής" και "Αναπληρωτής
Συντονιστής" αντί της πρότασης  για ονομασία "Γραμματέας"
και "Αναπληρωτής Γραμματέας".

Η Εισήγηση υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία για την
ονομασία "Γραμματέας Σπίθας Αττικής" και "Αναπληρωτής Γραμματέα Σπίθας
Αττικής ".

ε) Τέθηκε σε ψηφοφορία η Πρόταση της Επιτροπής Πόλης αν θα
υπάρχει «Γραφείο Τύπου Σπίθας Αττικής» και αν θα υφίσταται με αυτή την
ονομασία ή ως «Γραφείο Επικοινωνίας», και η ψηφοφορία εξελίχθηκε, για την
ονομασία «Γραφείο Τύπου» με συντριπτική πλειοψηφία.

στ’) Τέθηκε σε ψηφοφορία η ψήφιση των στόχων όπως τους έθεσε η
Επιτροπή Σπίθας Αττικής και πέρασε ομόφωνα.

4. Έγινε ενημέρωση στο Σώμα που αφορά στην πρωτοτυπία της
επικοινωνίας της Επιτροπής Πόλης με τα μέλη της Σπίθας Αττικής
με SMS, στο Ημερολόγιο Δράσεων και γεγονότων και στην διαχείριση
λογαριασμού twitter και Facebook, (βλ. αντίστοιχο κείμενο στο internet).

5. Απολογισμός δράσεων

α) Απεργία της Τετάρτης 20/02/2013. Διαπιστώθηκε η ιδιαίτερα θετική
αντίδραση του κόσμου στην παρουσία του ΚΑΠ Σπίθα στην συγκεκριμένη
δράση.

β) Αναφορά στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ για τα Τ.Ε.Ι. και η συμβολή και συμμετοχή
μέλους της Σπίθας Νέων (συναγωνιστής Κοντός Μ.) στη κινητοποίηση
των Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, καθώς και η απήχηση στους φοιτητές του μηνύματος
του Μίκη Θεοδωράκη, που αφορούσε στον αγώνα των φοιτητών. Επίσης
γνωστοποιήθηκε στο Σώμα πώς το κείμενο χαιρετισμού του Μίκη
Θεοδωράκη, διαβάστηκε και σε συνέλευση φοιτητών στα Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
και Ναυπάκτου. Επιπλέον στη Κεφαλλονιά, φοιτητής εξέφρασε την επιθυμία
του να φτιάξει Σπίθα στη σχολή του. Έγιναν αναφορές από μέλη που
αφορούν στη θέση του ΚΑΠ Σπίθα για το φοιτητικό κίνημα, καθώς και για τη
στήριξή της Σπίθας στους ανεξάρτητους και ανένταχτους φοιτητές.

Κατατέθηκε ένσταση από μέλος της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την
ορθότητα της στήριξης φοιτητή μέλους του ΚΑΠ Σπίθα να υπερψηφίσει
κινητοποίηση καταλήψεων στην φοιτητική Συνέλευση του ΤΕΙ. Η συντριπτική
πλειοψηφία του σώματος τάχθηκε υπέρ της πρωτοβουλίας του φοιτητή

μέλους το, να προβεί στην υπερψήφιση των καταλήψεων.

γ) Μέλη της Σπίθας από τα νότια προάστια μαζί με μέλη από την Ενιαία Σπίθα
Αττικής έλαβαν μέρος σε διαμαρτυρίες κατοίκων στη ΔΕΗ και προτάθηκε
να λαμβάνει η Σπίθα Αττικής μέρος σε διαμαρτυρίες κατοίκων σε διακοπές
ρεύματος και κατασχέσεις ,καθώς να συμμετάσχει στη κινητοποίηση των
Συνταξιούχων στο Υπουργείο Εργασίας, στις 28/02/2013.

Ακόμα έγινα αναφορά να στηρίξει η Σπίθα Αττικής την Επιτροπή Αγώνα
Ελληνικού που αφορά στη πώληση ακτών από το Κερατσίνι ως και το Σούνιο.

δ) Ενημερώθηκε το Σώμα για τη παρουσία και τη συμμετοχή μελών της
Σπίθας στις " ΣΚΟΥΡΙΕΣ " και τη Μεγάλη Παναγιά καθώς και την Ιερισσό
Χαλκιδικής, και γνωστοποιήθηκε στο Σώμα η απήχηση από τους πολίτες που
έλαβαν μέρος στις κινητοποιήσεις (υπάρχει και σχετική βιντεοσκόπηση)

6. Εισήγηση για το νέο Οργανωτικό Σχέδιο και Σχέδιο Ανάπτυξης της
Ενιαίας Σπίθας Αττικής. Το σχετικό οργανόγραμμα διανεμήθηκε στο Σώμα
σε έντυπη μορφή. Έγινε ανάλυση του οργανογράμματος καθώς και ερωτήσεις
και επεξηγήσεις.

Προτάθηκε να δοθεί ο εύλογος χρόνος, ώστε να μελετήσει το Σώμα την
πρόταση Οργανωτικού.

Τέθηκαν σε συζήτηση τα παρακάτω που αφορούν στο οργανόγραμμα
Οργανωτικού.

1) Να παρθεί οριστική απόφαση επί του Οργανωτικού Σχεδίου Ανάπτυξης
στην παρούσα Γ.Σ.

2) Να υιοθετηθεί ως Προσχέδιο και Βάση Συζήτησης και να εμπλουτιστεί με
προτάσεις σε επόμενη Γ.Σ .

3) Να μείνει ως έχει και στη καθαρογραφή του να εμπλουτιστεί με προτάσεις.

Κατόπιν σχετικών ψηφοφοριών το θέμα παραπέμπεται στην επόμενη Γ.Σ
ως Προσχέδιο και Βάση συζήτησης, ώστε να εμπλουτιστεί ενδεχομένως με
προτάσεις και τροποποιήσεις (Αποφασίστηκε η πρόταση 2).

7. Εισήγηση Οικονομικού και δημιουργία Πολιτικού Καφενείου- Στεκιού

Έγιναν ερωτήσεις, απαντήσεις επεξηγήσεις.

Δεν κατέστη δυνατόν να ψηφιστούν όλα τα θέματα που τέθηκαν προς ψήφιση
από την εισήγηση Οικονομικού. Αποχώρησαν μέλη.

Συζητήθηκε η πρόταση για δημιουργία "Στεκιού" που εδράζεται στη
Μπουμπουλίνας 34 και με την δυνατότητα πραγμάτωσης μουσικών
εκδηλώσεων, θεατρικών δρώμενων, συγκεντρώσεων και διαλέξεων.
Τέθηκε σε ψηφοφορία από το Σώμα, και η οποία υπερψηφίστηκε με
συντριπτική πλειοψηφία.

Τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ειδικά ο νέος «Κανονισμός
Λειτουργίας Γενικών Συνελεύσεων» θα συζητηθούν σε επόμενη Γ.Σ. που θα
ανακοινωθεί.

Λήξη Συνεδρίασης


Αθήνα 26/02/2013

To Προεδρείο της 2ης ΓΣ της Ενιαίας Σπίθας Αττικής

Υποσημείωση: Τα πλήρη Πρακτικά θα βρίσκονται πάντα στο αρχείο της
Ενιαίας Σπίθας Αττικής και θα είναι στη διάθεση όποιου μέλους επιθυμεί να
τα διαβάσει καθώς και το video της ΓΣ. Στην επόμενη ΓΣ θα συζητηθεί από το
Σώμα η έγκρισή τους.

http://www.spitha-kap.gr/el/sparks/?id=211&news=1&&snid=4062

-- 
Η  Επιτροπή της Ενιαίας Σπίθας ΑΤΤΙΚΗΣ

 Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών "Σπίθα" - Μίκης Θεοδωράκης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για αυτούς που πρώτη φορά ασχολούντε με το ίντερνετ και δεν ξέρουν ακόμα πως να γράψουν ένα σχόλιο ή πως θα αναρτήσουν το άρθρο τους να τους ενημερώσουμε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο αυτό.

ΓΙΑ να σχολιάσω:
Γράφω το κειμενό μου ( φροντίζω να μην είμαι εκτός θέματος. Δηλαδή π.χ. δεν γράφω κάτω από ένα άρθρο με θέμα το σκοπιανό για το τι θα γίνει αν γίνουν εκλογές και ποιά η θέση της Κίνησης. Αν θέλω να ρωτήσω για αυτό, πάω στις ετικέτες ,βλέπω αν υπάρχει τέτοιο θέμα και αν ναι τότε σχολιάζω εκεί.Αν πάλι δεν υπάρχει, τότε στέλνω την ερώτησή μου στο zimosispithas@gmail αρθογραφώντας αν θέλω και το δικό μου σκεπτικό ώστε να προβληματίσω για να ανοίξει έτσι ένας διάλογος.
Αν υπάρχει θέμα και θέλω να σχολιάσω, τότε γράφω το σχόλιό μου στο κουτάκι που είναι γιά αυτό τον σκοπό και επιλέγω εκεί που λέει:

Υποβολή σχολίου ως: επιλογή προφίλ ( το ανοίγω )
1) αν έχω GMAIL ( λογαριασμός google ) και μετά θα με πάει να δώσω τα στοιχεία μου και αφού τα δώσω θα μου επιτρέψει να υποβάλω το σχόλιό μου.

2)LiveJournal (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

3) WordPress (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

4) TypePad (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

5) AIM (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

6) open ID (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

7) Όνομα/διεύθυνση URL ( ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ) βάλε απλώς ένα όνομα και τίποτα άλλο.Πάτα συνέχεια και Πάτα δημοσίευση σχολίου.Μετα θα σου ανοίξει ένα παράθυρο και θα ζητήσει να πληκτρολογήσεις μια λέξη, στα αγγλικά ( επαλήθευση λεκτικού κειμένου ) Πληκτολογισέ την και Πάτα συνέχεια και το σχόλιό σου έχει δημοσιευτεί.

8) Ανώνυμος/η ( ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ ) Αν το επιλέξεις δεν θα μπορείς να βάλεις το όνομά σου.
Πάτα δημοσίευση σχολίου.Μετα θα σου ανοίξει ένα παράθυρο και θα ζητήσει να πληκτρολογήσεις μια λέξη, στα αγγλικά ( επαλήθευση λεκτικού κειμένου ) Πληκτολογισέ την και Πάτα συνέχεια και το σχόλιό σου έχει δημοσιευτεί ΑΝΩΝΥΜΑ

ΑΥΤΑ
και αν χρειαστήτε βοήθεια μην διστάσετε να μας ρωτήσετε στο spithakentroathinas@yahoo.gr.com