" Οι πραγματικοί αγωνιστές ξεχωρίζουν από τη χαλύβδινη θέλησή τους να παλεύουν στη σκιά και μέσα στις πιο σκληρές συνθήκες χτίζοντας καθημερινά λιθαράκι-λιθαράκι το αυριανό τους παντοδύναμο Κάστρο, το Κάστρο του Λαού, που μόνο αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε μάχες νικηφόρες. Σιδερένια θέληση και υπεράνθρωπη υπομονή και επιμονή είναι τα υλικά των γνήσιων λαϊκών αγωνιστών." Μίκης Θεοδωράκης

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Συνοπτικά Πρακτικά 3ης Γενικής Συνέλευσης της Ενιαίας Σπίθας Αττικής 06/03/2013


Συνοπτικά Πρακτικά  3ης Γενικής Συνέλευσης της Ενιαίας Σπίθας Αττικής 06/03/2013

Την Τετάρτη 06/03/2013 συγκλήθηκε η 3η προαναγγελθείσα Γενική Συνέλευση της Ενιαίας Σπίθας Αττικής
Η Συνέλευση είχε πολύ καλή παρουσία μελών, παρόντες ήταν επιπλέον πέντε φίλοι της Σπίθας.
Εκλέχτηκε προεδρείο από το σώμα που απαρτίζονταν από τους Δημήτρη Ασλανίδη, Νίκη Ζερέυ, Βασίλη Νούση και Δέσποινα Παπαδάκη.
Έγινε ανάγνωση της Ημερήσιας Διάταξης και θεματολογίας.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και θεματολογίας ενημερώθηκε το σώμα για την συνάντηση και την συζήτηση τεσσάρων μελών της Επιτροπής Αττικής με τον Μίκη Θεοδωράκη. Η ενημέρωση έγινε από τους Ιωάννα Κολοβού, Βασίλη Νούση, Μανώλη Χατζηδημητρίου και Δέσποινα Παπαδάκη.
Έγινε επισήμανση από το προεδρείο της Γ.Σ. ότι κανένας σπιθιστής/σπιθίστρια που συμμετέχει σε ανώτερα (κεντρικά) όργανα του Κινήματος, δεν προσήλθε στην Συνέλευση.
Έγινε ανάγνωση της Ημερήσιας Διάταξης και συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα (10, 11 συζητήθηκαν ως έκτακτα):

1.Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Συνέλευσης
Εγκρίθηκαν ΟΜΌΦΩΝΑ
2.Απολογισμός Δράσεων
27 Φεβρουαρίου (διαμαρτυρία συνταξιούχων): ενημέρωση από Μ. Χατζηδημητρίου και Δ. Παπαδάκη.
28 Φεβρουαρίου (διαμαρτυρία φοιτητών στο Υπουργείο Παιδείας): ενημέρωση από Μ. Κοντό και Μ. Χατζηδημητρίου.
2 Μαρτίου (πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ): ενημέρωση από Γ. Πελεκίδη.
3.Οργανωτικό Σχέδιο και Σχέδιο Ανάπτυξης  της Ενιαίας Σπίθας Αττικής
Διανεμήθηκε το σχετικό οργανόγραμμα  και έγινε ενημέρωση από τον Βασίλη Νούση και Μανώλη Χατζηδημητρίου πάνω σε αυτό. Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις συναγωνιστών. Κατόπιν των επεξηγηματικών απαντήσεων ακολούθησε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ το Οργανωτικό Σχέδιο και Σχέδιο Ανάπτυξης της Ενιαίας Σπίθας Αττικής.
Ακολούθησε η Στελέχωση Ομάδων κατόπιν πρότασης της Μ. Αποστολοπούλου να στελεχωθούν την ιδία ημέρα αντί της πρότασης του Γ. Πελεκίδη να συγκληθεί Θεματική Συνέλευση προς τούτο. Αρκετά μέλη δήλωσαν συμμετοχή σε τομείς και ομάδες και η διαδικασία θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς τα χρονικά περιθώρια της Γ.Σ. ήταν περιορισμένα.
4.Κανονισμός Γενικής Συνέλευσης της Ενιαίας Σπίθας Αττικής
Έγινε εισήγηση  και αναγνώστηκε ο Κανονισμός της Γ.Σ. από τον Βασίλη Νούση. Ακολούθησαν ερωτήσεις από συναγωνιστές και απαντήθηκαν από τον εισηγητή και τον Μ. Χατζηδημητρίου. Ακολούθησε η ψηφοφορία. Ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ.
5.Ενημέρωση για το στέκι. Οικονομική Εισήγηση Επιτροπής – συνδρομές
Έγινε ενημέρωση για το στέκι και συνοπτική εισήγηση για το οικονομικό από τον Αντρέα Τσιφτσιάν. Η αναλυτική εισήγηση είχε αναγνωσθεί στην προηγούμενη Συνέλευση στην οποία δεν ολοκληρώθηκε το θέμα. Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από συναγωνιστές. Κατόπιν των απαντήσεων οι προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν οι εξής:
α) Η μη ανάληψη οποιουδήποτε χρέους της Επιτροπής Αττικής από την Επιτροπή Οικονομικού του Κινήματος:
Ψηφίστηκε ΟΜΌΦΩΝΑ.
β)  Η οικονομική αυτοδιαχείριση της Σπίθας Αττικής και η οικονομική αυτονομία με δικό της ταμείο:
Ψηφίστηκε ΟΜΌΦΩΝΑ.
γ) Ζητείται από την Επιτροπή Οικονομικών του Κινήματος να δοθεί γραπτώς η οικονομική ενημέρωση από την στο Σώμα από τον Ιούνιο έως σήμερα:
Ψηφίστηκε ΟΜΌΦΩΝΑ.
6. Εισήγηση της Επιτροπής Αττικής αναφορικά με την ορθότητα της καταγγελίας 21.2.2013 στην επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος:
Εισηγητής Βασίλης Νούσης. Ακολούθησαν τοποθετήσεις συναγωνιστών. Έγινε ανάγνωση της καταγγελίας που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα από τον Μ. Χατζηδημητρίου. Η πρόταση πού τέθηκε σε ψηφοφορία περιείχε δύο σκέλη και είναι η εξής:
α. Να γίνει ανασκευή της καταγγελίας της Κ.Ε. στην επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος.
β. Αν αυτό δεν πραγματοποιηθεί να αναλάβει η Επιτροπή Αττικής να βγάλει διορθωτική ανακοίνωση.
Και τα δύο σκέλη ψηφίστηκαν ΟΜΌΦΩΝΑ.
7.Εισήγηση του συναγωνιστή Δημήτρη Ξηρού σχετικά με το κατέβασμα σχολίων του από την επίσημη σελίδα
 Έγινε εισήγηση από τον Δ. Ξηρό για την διαγραφή των σχολίων του σε αναρτημένα άρθρα. Επίσης κατήγγειλε την Επιτροπή Οργάνωσης όσο αφορά την αδιαφορία που αυτή επέδειξε ως προς την επίλυση των προβλημάτων που είχε ο ίδιος ενημερώσει με δύο mails την επιτροπή για τη δυσλειτουργία της τέως «Σπίθας Κέντρου Αθήνας». Κατόπιν τούτου οι προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν η εξής:
α) Δ. Ξηρός: Να ζητηθεί αντικατάσταση των μελών που χειρίζονται την επίσημη ιστοσελίδα.
β) Μ. Χατζηδημητρίου: Να έρθει η επιτροπή website στην Συνέλευση, αφού είναι και μέλη της Σπίθας Αττικής ώστε να εξηγήσουν τους κανόνες δεοντολογίας.
 γ )  Μ. Χατζηδημητρίου: Σε περίπτωση κατεβάσματος σχολίου ή μη ανάρτησης άρθρου στην επίσημη ιστοσελίδα να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος από την επιτροπή για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια συνέβη αυτό.
κατόπιν ψηφοφορίας  το σώμα πλειοψηφικά  τάχτηκε υπέρ της (α) πρότασης
και ΟΜΟΦΩΝΑ ΥΠΈΡ της (γ)
8.Συζήτηση  ενημέρωση του σώματος για τις  επικαιροποιημένες  συνθέσεις των Κ.Ε, Ε.Γ. και των  Επιτροπών του Κινήματος
Εισήγηση από τον Βασίλη Νούση. Πρόταση που συνδιαμορφώθηκε από τα μέλη και τέθηκε σε ψηφοφορία:
Το Σώμα της Ενιαίας Σπίθας Αττικής θεωρεί ότι θίγεται από την αντιμετώπιση που έτυχε η Επιτροπή Αττικής από τα αρμόδια όργανα του Κινήματος, τα οποία αγνόησαν επανηλειμμένως τα αιτήματά της για επικαιροποίηση της Κ.Ε, Ε.Γ. και των επιτροπών του Κινήματος. Το Σώμα ζητάει και απαιτεί από τα αρμόδια όργανα  την άμεση επικαιροποίηση της Κ.Ε, Ε.Γ. και των επιτροπών. Εάν δεν συμβεί αυτό μέσα σε εύλογο αλλά σύντομο χρονικό διάστημα, τότε δεν θα αναγνωρίζει κανένα πρόσωπο ως συμμετέχων στα παραπάνω όργανα, μέχρι να πραγματοποιηθεί το δίκαιο αίτημα για επικαιροποίηση.
Κατόπιν ψηφοφορίας η πρόταση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία.
9 . Έγινε ενημέρωση από τον Μιχάλη Τριανταφύλλου για την εκδήλωση προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου στο Παλαιό Φάληρο.
10 . Ακολούθησε ανάγνωση ψηφίσματος για τον Τσάβες από τον Γ. Πελεκίδη: ψηφίστηκε ΟΜΌΦΩΝΑ.
11 . Πρόταση του Γ. Πελεκίδη για συμμετοχή της Σπίθας Ατττικής σε δράσεις ενάντια στη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, που θα ψηφιστεί τον Μάιο.
Ψηφίστηκε ΟΜΌΦΩΝΑ.
Λήξη Συνεδρίασης
Αθήνα 09/03/2013
To Προεδρείο της 3ης ΓΣ της Ενιαίας Σπίθας Αττικής

Υποσημείωση: Τα πλήρη Πρακτικά θα βρίσκονται πάντα στο αρχείο της Ενιαίας Σπίθας Αττικής και θα είναι στη διάθεση όποιου μέλους επιθυμεί να τα διαβάσει καθώς και το video της ΓΣ. Στην επόμενη ΓΣ θα συζητηθεί από το Σώμα η έγκρισή τους.


Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών "Σπίθα" - Μίκης Θεοδωράκης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για αυτούς που πρώτη φορά ασχολούντε με το ίντερνετ και δεν ξέρουν ακόμα πως να γράψουν ένα σχόλιο ή πως θα αναρτήσουν το άρθρο τους να τους ενημερώσουμε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο αυτό.

ΓΙΑ να σχολιάσω:
Γράφω το κειμενό μου ( φροντίζω να μην είμαι εκτός θέματος. Δηλαδή π.χ. δεν γράφω κάτω από ένα άρθρο με θέμα το σκοπιανό για το τι θα γίνει αν γίνουν εκλογές και ποιά η θέση της Κίνησης. Αν θέλω να ρωτήσω για αυτό, πάω στις ετικέτες ,βλέπω αν υπάρχει τέτοιο θέμα και αν ναι τότε σχολιάζω εκεί.Αν πάλι δεν υπάρχει, τότε στέλνω την ερώτησή μου στο zimosispithas@gmail αρθογραφώντας αν θέλω και το δικό μου σκεπτικό ώστε να προβληματίσω για να ανοίξει έτσι ένας διάλογος.
Αν υπάρχει θέμα και θέλω να σχολιάσω, τότε γράφω το σχόλιό μου στο κουτάκι που είναι γιά αυτό τον σκοπό και επιλέγω εκεί που λέει:

Υποβολή σχολίου ως: επιλογή προφίλ ( το ανοίγω )
1) αν έχω GMAIL ( λογαριασμός google ) και μετά θα με πάει να δώσω τα στοιχεία μου και αφού τα δώσω θα μου επιτρέψει να υποβάλω το σχόλιό μου.

2)LiveJournal (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

3) WordPress (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

4) TypePad (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

5) AIM (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

6) open ID (για αυτούς που έχουν τέτoιο λογαριασμό )

7) Όνομα/διεύθυνση URL ( ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ) βάλε απλώς ένα όνομα και τίποτα άλλο.Πάτα συνέχεια και Πάτα δημοσίευση σχολίου.Μετα θα σου ανοίξει ένα παράθυρο και θα ζητήσει να πληκτρολογήσεις μια λέξη, στα αγγλικά ( επαλήθευση λεκτικού κειμένου ) Πληκτολογισέ την και Πάτα συνέχεια και το σχόλιό σου έχει δημοσιευτεί.

8) Ανώνυμος/η ( ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ ) Αν το επιλέξεις δεν θα μπορείς να βάλεις το όνομά σου.
Πάτα δημοσίευση σχολίου.Μετα θα σου ανοίξει ένα παράθυρο και θα ζητήσει να πληκτρολογήσεις μια λέξη, στα αγγλικά ( επαλήθευση λεκτικού κειμένου ) Πληκτολογισέ την και Πάτα συνέχεια και το σχόλιό σου έχει δημοσιευτεί ΑΝΩΝΥΜΑ

ΑΥΤΑ
και αν χρειαστήτε βοήθεια μην διστάσετε να μας ρωτήσετε στο spithakentroathinas@yahoo.gr.com